close
Sayahna Sayahna
Search

എം കൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ


എം കൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ
Mkn-09.jpg
ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എം കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
മൂലകൃതി എം കൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ പ്രബന്ധങ്ങള്‍
രാജ്യം ഇന്ത്യ
ഭാഷ മലയാളം
വിഭാഗം സാഹിത്യം, നിരൂപണം
ആദ്യപതിപ്പിന്റെ പ്രസാധകര്‍ മലയാളം
വര്‍ഷം
1987
മാദ്ധ്യമം പ്രിന്റ് (പേപ്പര്‍ബാക്)
പുറങ്ങള്‍ 624 (ആദ്യ പതിപ്പ്)

പുസ്തകങ്ങളുടെ സൂചിക

(ലേഖനങ്ങളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് വിക്കിപ്പീഡിയയോട് കടപ്പാട്.)

 1. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തില്‍
 2. സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍
 3. കല — അനുകരണത്തിന്റെ അനുകരണം
 4. ഉദാത്ത രചന
 5. കലയിലെ വികാരസംക്രമണം
 6. ക്രോച്ചേയുടെ കലാസങ്കല്‍പ്പം
 7. കലയിലെ ഫാഷിസം
 8. സത്യം, സൗന്ദര്യം, സ്നേഹം
 9. മഹനീയമായ കവിത
 10. രൂപവും ഭാവവും മാര്‍ക്സിയന്‍ വീക്ഷണഗതിയില്‍
 11. ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സോവിയറ്റ് സാഹിത്യവും
 12. കല: നിയോമാര്‍ക്സിസ്റ്റിന്റെ നോട്ടത്തിൽ
 13. ബന്‍യമിന്‍ മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് നിരൂപകനോ?
 14. ലൂക്കാച്ചിന്റെ മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് കലാസങ്കല്‍പം
 15. സര്‍റീയലിസം
 16. ശൂന്യതയുടെ ദീപ്‌തി
 17. കലയില്‍ മരണമില്ല
 18. ചരിത്രത്തിന്റെ കിനാവുകൾ
 19. ലൈംഗികത്വവും സൗന്ദര്യവും
 20. കലാകാരന്‍ സൃഷ്ടികര്‍ത്താവോ ഉല്‍പാദകനോ?
 21. സാഹിത്യത്തിലെ സ്വവര്‍ഗ്ഗരതി
 22. അബ്സേഡിറ്റിയും നൈലിസവും
 23. കലാകാരന്റെ അപരാധബോധം
 24. അന്തരീക്ഷത്തില്‍ മഷിക്കുപ്പി, മേശപ്പുറത്ത് നക്ഷത്രം
 25. സംസ്കൃതം സംസാരിക്കുന്ന കടുവ
 26. അന്യനും ആധുനികതയും
 27. ആധുനികത മരിച്ചു
 28. വിരൽത്തുമ്പുമുറിഞ്ഞാൽ 'ട്രാജിക്'
 29. ഭൂമിയെന്ന നക്ഷത്രത്തില്‍നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്
 30. ശൂന്യത തന്നെ ഈശ്വരൻ
 31. ഈ മഹാദ്ഭുതം കാണുക
 32. പ്രതിശ്രുത വധു
 33. തൂക്കങ്ങളും അളവുകളും
 34. രജതനാദം
 35. കൊട്ടാരങ്ങള്‍ രക്തംകൊണ്ട് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 36. ശൂന്യത തന്നെ ഈശ്വരൻ
 37. വെര്‍ജിലിന്റെ മരണം
 38. മാധുര്യമില്ലാത്ത മരണം
 39. ഡ്രീനാനദിയിലെ പാലം
 40. വീവാദിയോസ്
 41. ഗ്രീസിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കവി
 42. സര്‍വ്വരാജ്യ മര്‍ദ്ദകരേ സംഘടിക്കുവിൻ
 43. എന്തൊരു സൗന്ദര്യം
 44. യുദ്ധത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ
 45. നന്മ അരുത്; കാരുണ്യം അരുത്
 46. ഞാന്‍ വിപ്ലവമാണ്
 47. ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ തൊടൂ — പ്രപഞ്ചത്തെ സ്‌പര്‍ശിക്കൂ
 48. കലയുടെ മുഖം തിളങ്ങുന്നു
 49. സംഹാരത്തിലെ സൃഷ്ടി
 50. പ്രപഞ്ചം അദൃശ്യമായ മഷിയിലെഴുതിയ ഗ്രന്ഥം
 51. അത്ഭുതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം
 52. വൈറ്റ് ഹോട്ടൽ
 53. ജീവിതം വിഷാദാത്മകമോ?
 54. ബോര്‍ഹസിന്റെ ആശയസാമ്രാജ്യം
 55. ഏകാന്തങ്ങളായ നൂറു വര്‍ഷങ്ങൾ
 56. ഘനീഭവിച്ച രത്നം
 57. പ്രതിഭയുടെ ജ്വാലാഗ്നി
 58. നിത്യതയുടെ ഒരു നിമിഷം
 59. താജ്മഹലിനകത്ത് സദാചാരവിരുദ്ധന്മാർ
 60. സീമോന്‍ ദെ ബൊവ്വാർ
 61. മരണം ജയിക്കുന്നു
 62. അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം കൂടി
 63. കനേറ്റിയുടെ മാസ്റ്റര്‍പീസ്
 64. കാസാന്‍ദ്സാക്കീസിന്റെ മാസ്റ്റര്‍പീസ്
 65. സ്മിതം, സ്മൃതി, വിസ്മൃതി
 66. സമുദായത്തിന്റെ അന്ധകാരം കലയുടെ പ്രകാശം
 67. സാംസ്കാരിക ചക്രവാളം വികസിക്കുന്നു
 68. പളുങ്കുപാത്രത്തിലെ മുന്തിരിച്ചാറ്